Nya patientlagen stärker patientens ställning

Publicerad 1 januari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ung patient möter läkare. Pappa håller om barnet.

Den 1 januari träder nya patientlagen i kraft. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

- Vi välkomnar den nya lagen, det är viktigt att patientens ställning stärks och att man känner sig delaktig i sin vård, säger Elisabeth Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna.

Tanken med den nya lagen är att patienten, om denne är delaktig och insatt i sin vård, sannolikt följer behandlingar och rekommendationer i större utsträckning. En annan aspekt är att öka känslan av trygghet med den vård som ges. Resultatet blir helt enkelt mycket bättre när patienten själv är en aktiv del i vårdteamet.

- Det innebär att vi tillsammans med patienter kan utveckla vården så den blir säkrare och tryggare, säger Elisabeth Franson.

Här är ett urval av det som finns i patientlagen:

  • Patienten kan välja primärvård och öppen specialiserad vård i andra landsting. Hemlandstinget bekostar vården, ej resor och uppehälle
  • Patienten har möjlighet att välja vårdcentral var som helst i Sverige
  • Det medicinska behovet styr, det vill säga patienter med störst vårdbehov ska prioriteras
  • Patienten har rätt till muntlig och skriftlig information om hälsotillstånd, behandlingsmetoder med mera
  • Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas. Gäller vid livshotande eller allvarlig sjukdom/skada

I övrigt innehåller patientlagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen om t.ex. vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlings-alternativ och hjälpmedel.

På 1177.se finns mer information om den nya patientlagen.