Nytt journalsystem i primärvården kan leda till längre väntetider

Publicerad 29 april 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Just nu pågår införandet av ett nytt journalsystem i primärvården i Dalarna. Det innebär att både primärvården och specialiserade vården får samma journalsystem, vilket underlättar kommunikationen, remisshanteringen etc. Det innebär också en högre patientsäkerhet.

I samband med införandet kan det dock vara något svårare att komma fram på telefon men man arbetar för att störningarna inte ska bli för omfattande.

Se tidigare pressmeddelande