Ombudsfunktionen tas bort i Journalen via nätet

Publicerad 17 maj 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 7 juni är det inte längre möjligt att utse ombud som kan ta del av din journal genom 1177.se och e-tjänsten Journalen via nätet. Det är Högsta förvaltningsdomstolens utslag som ligger till grund för förändringen.

Med ombudsfunktionen har man kunnat utse egna ombud som haft möjlighet att ta del av de journaluppgifter som man själv valt att dela. I början på 2018 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom att det endast är till patienten själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst till information.

- Med anledning av domen kommer vi att ta bort ombudsfunktionen. Men vi arbetar på för att få till en förbättrad lagstiftning kring detta eftersom att det är en så viktig funktion som underlättar för många som till exempel har äldre föräldrar och andra närstående som behöver stöd och hjälp i vårdprocessen, säger Maria Pettersson, enhetschef för Journalen på Inera.

Vårdnadshavare, förmyndare eller god man

Du som är vårdnadshavare kan fortfarande få tillgång till ditt barns journal fram till dess att barnet fyller 13 år och det är fortfarande möjligt att få förlängd tillgång till barnets journal efter 13 års ålder vid särskilda fall.

Förmyndare eller god man kan fortfarande få tillgång till journalen via ombudsfunktionen och den enskilde själv kan få tillgång till journalen före 16 år om behov finns.