Öppet hus på Dala ABC - Internationella ätstörningsdagen

Publicerad 31 maj 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den andra juni är det World eating disorder action day, internationella ätstörningsdagen, dagen uppmärksammas i Dalarna med öppet hus på Dala ABC.

Initiativet kommer från föreningar och organisationer världen över, som alla menar att medvetenhet och kunskap om ätstörningar behöver öka.

I Sverige beräknas Ca 100.000 vara drabbade av en diagnostiserad ätstörning.  Långt många fler påverkas av sjukdomen, som anhöriga, närstående, vänner och arbetskamrater. Medvetenhet och kunskap om ätstörningar behöver öka inom vården, inom skolans värld , bland allmänheten, bland alla… för att förebygga problem och erbjuda gott bemötande och bra behandlingar till de drabbade. Dagen kommer att uppmärksammas på olika platser runt om i Sverige och i världen.

Se mer om World Eating Disorders Action Day – www.worldeatingdisordersday.org

Dagen uppmärksammas i Dalarna med öppet hus på Dala ABC

Under öppet hus har du möjlighet att få information om ätstörningar samt träffa verksamheten. Alla är välkomna! Välkommen du som arbetar inom vården, du som är syskon, partner, granne, vän, lärare, förälder eller tränare till någon som är drabbad, är närstående. Välkommen du som är drabbad.

Tid: 10:00 -12:00
Plats: Dala ABC – Kunskapscenter för Ätstörningar, Falu Lasarett, 791 82 Falun

Läs mer om Dala ABC - kunskapscenter för ätstörningar