Patienter utsatta för bedrägeriförsök

Publicerad 4 juli 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Flera patienter har utsatts för bedrägeriförsök via telefon den senaste tiden. Landstinget ser allvarligt på händelserna och uppmanar patienter som drabbas att polisanmäla.

Fyra fall av bedrägeriförsök har uppmärksammats av Vårdcentral Engelbrekt, Vårdcentral Mora och Ger/Rehab på Avesta lasarett. I samtliga fall har en person som uppger sig vara läkare ringt patienten och haft kännedom om patientens personuppgifter och att patienten är listad på vårdcentralen/kliniken. Man har hävdat att patienten behöver en ny medicin och bett om patientens kontouppgifter eller att denne ska sätta in pengar för att medicinen ska kunna lämnas ut.

Landstinget Dalarna ser mycket allvarligt på att patienter utsätts för försök till bedrägeri och att bedragaren utger sig för att företräda landstinget. Den information mannen ger under samtalen är inte förenlig med landstingets tillvägagångssätt för utskrivning av mediciner. Det finns i dagsläget ingen misstanke om dataintrång.

Landstinget vill uppmana patienter som utsätts för denna typ av samtal att vända sig till polisen och anmäla.

Även i mars i år var patienter vid Landstinget Dalarna föremål för bedrägeriförsök.