Rättvik har nu fått sitt första Patientråd

Publicerad 22 april 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientrådet företräder patienter och anhöriga och har till uppgift att bland annat ge information om, besvara och även föra vidare frågor som berör allmänheten inom hälso- och sjukvård.

Måndagen 15 februari höll Patientrådet i Rättvik sitt första möte och nästa möte äger rum 2 maj. Totalt sammanträder rådet på Rättviks vårdcentral fyra gånger under året.

De som sitter i Patientrådet är: Vårdcentralens verksamhetschef Maria Vågbratt, truckförare Lars Nygren Hedlunds Furudal, diakon Ewa Hall—Aldegren från Rättviks pastorat, undersköterska Josefin Ollas, socialchef Lena Fröyen Rättviks kommun, pensionär Sonia Backlund, Liv Lunde ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen västra-Nedansiljan samt ordförande Britt-Marie Essell ordförande i patientrådet.

Vill man framföra förbättringsförslag, önskemål och synpunkter till rådet kontaktar man någon av följande personer.

Information om Patientrådet finns även på vårdcentralen i Rättvik.