Resultat av nationell patientenkät inom primärvården för 2011

Publicerad 29 februari 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är mycket viktiga underlag i sjukvårdens utvecklings- och förbättringsarbete.

Nationell Patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval.

Första undersökningen med Nationell Patientenkät genomfördes inom primärvården 2009 och inom den specialiserade vården 2010. Under hösten 2011 upprepades undersökningen inom primärvården. Resultaten hittar du på skl.se (länken nedan).