Resurscenter för hjälpmedel i Dalarna

Publicerad 29 januari 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu har Dalarna fått ett resurscenter för hjälpmedel och bra produkter som underlättar i vardagen.

Resurscentret som finns på LD Hjälpmedel i Borlänge är till för personer med behov av information, kunskap och tillgänglighet till smarta hjälpmedel och lösningar. Resurscentret ska ge service till Dalarnas befolkning utifrån aktuell forskning och utveckling inom området smarta hjälpmedel. De tjänster resurscentret ska erbjuda är bland annat visningsmiljöer, rådgivning, coachning, utbildningar, workshops, visningar och försäljning.

Syftet med Resurscentret är att ge information, kunskap och tillgång till smarta hjälpmedel inom flertalet funktions- och användningsområden. Att erbjuda personlig professionell och opartisk rådgivning samt tillgång till och kännedom om inköpsmöjligheter.

Förutom den fasta visningsmiljön som nu finns på LD Hjälpmedel i Borlänge planeras även mobila visningsenheter runt om i Dalarna samt en visningslägenhet som blir tillgänglig för allmänheten.

Foto från invigningen av Dalarnas resurscenter för hjälpmedel

Till Resurscentret för hjälpmedel kan man vända sig för information, kunskap och tillgång till smarta hjälpmedel inom flertalet funktions- och användningsområden.

LD Hjälpmedel
Skomakargatan 20
Borlänge
0243- 49 78 50