Risk för minskad tillgänglighet till kvinnosjukvården i sommar

Publicerad 19 juni 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under sommaren kommer barnmorskor från specialistmödravården och gynmottagningarna i länet delvis omfördelas och istället jobba på förlossningen Falu lasarett. Orsaken är att lösa bemanningen på förlossningen.

För dig som väntar på vård på kvinnokliniken under sommaren kan därför tillgängligheten bli sämre med längre väntetider och svårare att komma fram i telefon. Vi vill göra dig som söker vård i kvinnosjukvården uppmärksam på detta och ber om förståelse för situationen.