Röntgenkliniken i Mora nu officiellt döpt till Seldingerkliniken

Publicerad 5 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under högtidliga former har röntgenkliniken på Mora lasarett nu officiellt fått sitt nya namn, Seldingerkliniken. Invigningstalare var verksamhetschef Olof Ehrs, divisionschef Tomas Riman och medicinsk ansvarig överläkare Lars Uddenberg. Invigningen hölls den 24 april 2015.

– Det är väldigt roligt och hedrande att vi får kalla oss Seldingerkliniken, Sven-Ivar Seldinger var en väldigt betydande person inom radiologin, säger platschef Ulla Ernstsson

Sven-Ivar Seldinger forskade och tog fram en helt ny metod för att föra in en kateter i blodkärlen. Tidigare skadades ofta blodkärlen där katetern fördes in. Genom att hitta ett sätt att använda en mindre nål och en ledare där även större katetrar kunde föras in i blodkärlet fick man färre komplikationer och mindre obehag för patienterna. Det var en teknik som snabbt började användas i hela världen.

1952 lyckades Sven-Ivar Seldinger kombinera nål, ledare och kateter som blev den så kallade Seldingertekniken berättar Preben Falkenlöve överläkare vid röntgenkliniken.

– Den här tekniken som Sven-Ivar utvecklade blev inkörsporten till den diagnostik som används idag inom såväl kranskärlsröntgen och vid ballongsprängningar. Sven-Ivar var verkligen en pionjär, säger Lars Uddenberg, överläkare och medicinskt ansvarig vid Seldingerkliniken.

– Det är en stor dag för oss, nu har vi fått vårt namn och vi kan visa upp Sven-Ivars utmärkelser som hans döttrar har donerat till kliniken. Vi har jobbat för det här under en längre tid så det känns bra att knyta ihop säcken här och nu, säger Ulla Ernstsson.

Sven-Ivar Seldinger (1921-1998) var överläkare och klinikchef vid röntgenavdelningen på Mora lasarett från 1968 och fram till sin pensionering 1986.

Sven-Ivar Seldingers utmärkelser finns nu samlade i montrar på kliniken. Porträttfotonegativ av Sven-Ivar Seldinger tagna av de numera pensionerade morafotograferna Barbro och Allan Frisk har donerats till Landstinget Dalarna och Seldingerkliniken i Mora.

Mora lasarett har i dag en bred, modern röntgenverksamhet med magnetkamera, datortomografi, mammografi, ultraljud och vanlig röntgen.