Sammanslagning av Folktandvårdens kliniker i Borlänge

Publicerad 9 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Från och med årsskiftet slås Folktandvården Kvarnsveden och Folktandvården Borlänge Sjukhus samman och byter namn till Folktandvården Domnarvet. Det enligt beslut av tandvårdsnämnden i Landstinget Dalarna.

Från och med årsskiftet slås klinikerna Folktandvården Kvarnsveden och Folktandvården Borlänge sjukhus samman och lokaliseras till kliniken på Borlänge sjukhus. Samtidigt byter man namn till Folktandvården Domnarvet för att bättre harmonisera med namnet Domnarvets vårdcentral som är belägen på Borlänge sjukhus. Klinikerna kommer att ingå i ett skiftgångskoncept, vilket innebär ett mer effektivt utnyttjande av lokalytan och bättre tillgänglighet för dig som kund genom ökade öppettider och fler tider.

Du som idag är kund hos Folktandvården Kvarnsveden eller Folktandvården Borlänge sjukhus flyttas efter årsskiftet automatiskt över till Folktandvården Domnarvet, som det nya namnet blir. Du kommer att få din kallelse som vanligt, men kommer att behöva vara uppmärksam på att adressen till kliniken efter årsskiftet är ny för dig som tidigare gått på Folktandvården Kvarnsveden. Det kan innebära att du också får en längre resväg. Ett brev kommer att gå ut till berörda kunder där du kan läsa mer om förändringen.

I förlängningen är tanken att även Folktandvården Jakobsgårdarna ska slås samman med det som kommer att bli Folktandvården Domnarvet. Planen för den sammanslagningen ligger för genomförande årsskiftet 2019/2020.