Sammanträdet med Landstingsstyrelsens arbetsutskott den 11 november ställs in

Publicerad 28 oktober 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ordförande Ingalill Persson har beslutat att ställa in sammanträdet eftersom det finns så få ärenden att behandla.

Det innebär att AU-beredningen 1 november också ställs in och att det bara blir ett "vanligt" ÄB den fredagen.
 
Nästa sammanträde med AU blir den 9 december, med beredning den 29 november.