Satsning i Sälen – för ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö

Publicerad 10 december 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Primärvården i Sälen-Lima utvecklas för att möta framtidens behov. Vårdcentralen i Sälens by får moderna lokaler samtidigt som lokalerna på fjället i Lindvallen byts ut mot nya och ändamålsenliga lokaler.

- Den här utvecklingen innebär att våra medarbetare får bättre förutsättningar att ta hand om våra patienter på ett optimalt sätt, säger tillförordnad verksamhetschef Monica Björseth.

Vårdcentralen i Sälen har öppet måndag till fredag året runt. I mitten av december till slutet av april öppnar även akutmottagningen parallellt med vårdcentralen i samma lokaler. Under samma period, mitten av december till slutet av april finns även nattberedskap varje natt. Akutmottagningen har mellan 60 och 120 besök varje dag. Totalt tar vårdcentralen inklusive akutmottagningen emot cirka 27 000 besök på ett år.

Mottagningen i byn och även lokalerna på fjället har funnits i över 30 år. I och med att turisterna i Sälen har blivit allt fler finns också behov av att anpassa lokalerna. Något som också gynnar ortsborna. Ombyggnationen av vårdcentralens lokaler i Sälens by kommer att vara helt färdig under nästa år, men redan nu har verksamheten börjat flytta in.

- Vi satsar på Sälen för att kunna ge bra vård till våra patienter och en bra arbetsmiljö till våra medarbetare. Det gynnar hela västra Dalarna, säger Gunnar Barke, socialdemokratiskt landstingsråd.

När lokalerna i byn är klara kommer där att finnas en toppmodern vårdcentral med röntgen, disktriktsläkarmottagning, sköterskemottagning, mödravård, sjukgymnastik, samtalsmottagning, barnhälsovård och möjlighet till akuta insatser. I och med ombyggnationen ökar landstingets kostnader, från cirka 2,2 miljoner kronor per år till 4,4 miljoner kronor per år. Pengar som är väl investerade och ligger inom den ekonomiska ramen för verksamheten.

- Den här utvecklingen ger en bättre arbetsmiljö, möjlighet att behandla fler patienter och bedriva kvalificerad vård. Moderna och ändamålsenliga lokaler bidrar också till att det förhoppningsvis blir lättare för oss att rekrytera, säger Monica Björseth.

En annan del i utvecklingen är att verksamheten i Lindvallen byter lokaler.

- De nya lokalerna på fjället är bättre och större, med bättre arbetsmiljö och IT-stöd. Där kommer under säsong en läkare och en sköterska arbeta vintertid och hjälpa oss att minska trycket på vårdcentralen i Sälen vilket är väldigt bra för tillgängligheten, säger Monica Björseth.

Förhandlingarna med Skistar är i slutfas för vad gäller kostnad och längd på avtal för lokalerna i Lindvallen.

Verksamheten i Lima berörs inte av förändringen. Där kommer det även i fortsättningen att finnas distriktssköterskeverksamhet med viss läkarmedverkan. Förändringen i Lima 2009 berodde på problem med bemanning. Det var ett politiskt beslut att Lima Vårdcentral skulle samordnas med Sälen. Grundservice i form av distriktssköterskemottagning samt läkarinsatser är kvar enligt ett enhälligt politiskt beslut i landstingsfullmäktige under våren 2011.