Seminarium: Praktisk tillämpning av en mer personcentrerad vård

Publicerad 27 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag hålls ett lärandeseminarium i Lugnetkyrkan konferens, se program nedan, om personcentrerad vård. Forskning och erfarenheter visar att vården blir bättre och mer effektiv om patienter involveras mer i sin vård.

Praktisk tillämpning av personcentrerad vård innebär ett perspektivbyte, från patienten i centrum till personen som medskapare eller medaktör. Tillämpning av personcentreade arbetssätt kan innebära till synes små förändringar i sättet att lyssna, bemöta, komma överens om med patienter och kollegor eller andra verksamheter, men har stor betydelse för hela vårdprocessens utfall.

I Landstinget Dalarnas landstingsplan och i hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan och Landstinget Dalarnas policy för ökad delaktighet finns en stark viljeinriktning om en omställning till en mer personcentrerad vård.

Program

09.00- 09.20
Välkomna
Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör och
Frederik Buijs överläkare, Mora Lasarett

09.20-10.20
Personcentrerad vård - En etisk fråga?
Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik, Högskolan i Borås

10.20- 10.40
Bensträckare

10.40- 11.15
Praktisk tillämpning av personcentrerad vård- mina erfarenheter
Ann- Sofie Enlund, överläkare, medicinkliniken i Falun

11.15- 12.15
Personcentrerad kommunikation
Mats Hogmark, distriktsläkare och samordnare för MI i landstinget Dalarna

12.15 – 13.15
Lunch

13.15- 13.35
Introduktion till systematiskt förbättringsarbete
Susanne Arvidsson, utvecklingsledare

13.35- 15.15
WS inklusive fika (finns framdukat från kl 14.00)

15.15 – 15.45
Praktisk tillämpning av personcentrerad vård- ett exempel från diabetesteamet i Mora
Monica Aronsson diabetessjuksköterska, Per Hejenstedt själverfaren patient, Roland Karlsson överläkare, Mora lasarett

15.45- 16.00
Avslutning

Kontaktpersoner

Charlotta Borelius, samordnare
charlotta.borelius@ltdalarna.se
Tel 070-240 63 08

Victoria Lindmo, utvecklingsledare
victoria.lindmo@ltdalarna.se
Tel 072-520 73 00