Sex allvarligt skadade – inga har livshotande skador

Publicerad 13 juli 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det är tolv skadade, varav sex är allvarligt skadade. Det handlar om kross-, klämskador och trauma. Inga livshotande skador.

Klockan 14:15 idag inkom ett larm om att en byggnadsställning i anslutning till en järnvägsbro i Ludvika hade rasat.

Det klassades som en allvarlig händelse. Ambulanser och två helikoptrar var på plats.

Insatsen på olycksplatsen är nu avslutad. Sju har förts till Falu lasarett. Fyra har förts till Ludvika lasarett men kommer att förflyttas till Falu lasarett för röntgen. En skadad har förts med helikopter till Universitetssjukhuset i Örebro.

Falu lasarett var satt i förstärkningsläge och regional sjukvårdsledning var inkallad.

Vi jobbar nu med att se över behov mot bakgrund av denna händelse. Vi ser i nuläget inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas och återgår därmed till normalläge.