Sjuk under jul- och nyår?

Publicerad 23 december 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sjuk under jul- och nyårshelgerna? Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning. Vid akut svår, eller livshotande sjukdom, ring 112.

Under jul- och nyårshelgerna håller länets vårdcentraler helt eller delvis stängt under röda dagar i kalendern, samt aftnar (julafton, nyårsafton). Blir du sjuk och behöver rådgivning, kontakta i första hand 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 eller besök 1177.se.

1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt och sjuksköterskorna där kan svara på dina frågor, bedöma ditt behov av vård, ge dig råd och hänvisa dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Du vet väl att du även kan sköta många av dina vårdärenden via Mina vårdkontakter, till exempel förnya ett recept eller boka/avboka en tid.

Länets akutmottagningar håller öppet dygnet runt, året runt, precis som vanligt.

Vid akut svår, eller livshotande, sjukdom, ring alltid 112.