Sjuk under jul och nyår?

Publicerad 23 december 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sjuk under jul- och nyårshelgerna? Kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning. Vid akut svår, eller livshotande sjukdom, ring alltid 112.

Under jul- och nyårshelgerna håller länets vårdcentraler helt eller delvis stängt under röda dagar i kalendern, samt aftnar (julafton, nyårsafton). I övrigt håller vårdcentralerna öppet. Öppettider för just din vårdcentral finns här.

Blir du sjuk och behöver rådgivning, besök i första hand 1177.se eller ring 1177. I andra hand, kontakta din vårdcentral.

Vid influensa och magsjuka

Det är för närvarande många fall av influensa och magsjuka i länet. Många gånger kan dessa infektioner hanteras utan att sjukvård behöver uppsökas. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att du kontaktar 1177 innan du besöker din vårdcentral eller akutmottagning. Sjuksköterskorna på 1177 kan ge dig råd om huruvida du bör besöka en vårdinrättning, samt vilken ingång till vårdinrättningen du i så fall ska använda för att minska risken för att smitta andra.

Gör ditt ärende på Mina vårdkontakter

På webbplatsen 1177.se finner du råd om vård dygnet runt, året runt. Där kan du även utföra e-tjänster såsom bokning eller avbokning av tid samt förnya recept eller intyg genom Mina vårdkontakter.

Telefontjänsten 1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt och sjuksköterskorna där kan svara på dina frågor, ge dig råd, bedöma ditt behov av vård och hänvisa dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Länets akutmottagningar och jourmottagningar håller öppet som vanligt, men väntetiderna kan vara långa på grund av att många söker sig hit under högtidshelger. Kontakta 1177 eller din vårdcentral i första hand.

Vid akut svår eller livshotande sjukdom ska du alltid ringa 112.

Mer information och viktiga telefonnummer finner du här