Skid-VM lyckat för Landstinget Dalarna

Publicerad 18 maj 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Personal på VM-vårdcentralen under skid-VM i Falun 2015.

Samarbetet och förberedelserna innan och under skid-VM i Falun fungerade mycket bra för Landstinget Dalarna. Det konstateras i en rapport om landstingets medverkan i evenemanget.

-Vi anser att samarbetet och förberedelserna fungerat mycket bra i god stämning. De stora guldmedaljörerna är våra egna medarbetare som ställt upp och fått hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna att fungera bra under skid-VM, säger Ingela Boberg, beredskapssamordnare Landstinget Dalarna.

Skid-VM i Falun arrangerades 18 februari till 1 mars 2015. En lång tid av förberedelser hade föregått arrangemanget, dels i samarbete med arrangören och samverkande myndigheter men även internt i Landstinget Dalarna.

Som mest var det 45 000 personer på plats på arenan samtidigt och sammanlagt kom 225 000 personer och besökte Skid-VM i Falun. Samtidigt som VM var det sportlov i länet och fullt på fjällanläggningarna. Sista helgen på Skid-VM innebar även starten på Vasaloppsveckan vilket påverkade belastningen på hälso- och sjukvården i länet ytterligare.

Influensatopp i Dalarna

Under Skid-VM-perioden var det även många influensapatienter i länet samt vårdplatsbrist. Dalarna låg i topp vad gäller antal influensafall i Sverige, vilket också märktes på patienter och personal som insjuknade i influensa. Detta var också den största påverkan som landstinget hade under denna period.

Den tillfälliga VM-vårdcentralen på Lugnet tog emot cirka 190 patienter under de 12 dagar VM pågick. I snitt tog akutmottagningen i Falun emot 3-4 patienter per dag relaterade till VM, vilket var beräknat. Akutmottagningen i Mora tog emot många patienter på grund av sportlov och influensa.

Den prehospitala sjukvårdsledningen på plats som ledde och samordnade hälso och sjukvårdsresurserna fungerade mycket bra. Ambulanssjukvården hade i snitt tre ambulanser på plats på arenan, beroende på vilka tävlingar och träningar som var. En sjuktransport fanns på plats och nyttjades mycket.

Läs hela rapporten här