Sök medel till utvecklingsprojekt!

Publicerad 20 januari 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna Kultur och bildning utlyser medel till utvecklingsprojekt under perioden 9/1 – 6/2 2017.

Stödet kan sökas av ideella, idéburna organisationer och studieförbund.
Projekten ska ha betydelse för hela länet och bidra till någon eller några av följande punkter:

  1. Stärka barns och ungas delaktighet 
  2. Ett jämställt och demokratiskt samhälle Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning
  3. Kulturen i Dalarna utvecklas. Projektet stärker konstgenrer som dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc 
  4. Folkbildningen i Dalarna utvecklas 
  5. Utveckla mötesplatser för kultur och folkbildning; fysiska eller digitala. 
  6. Bidra till samverkan; mellan folkbildningen, föreningslivet, yrkesverksamma konst/kulturskapare. Kommuner, landstingets kultur- och bildningsverksamheter, mellan konstgenrer etc 
  7. Bidra till integration 
  8. Förnyelse och utveckling av kulturarvet

Utvecklingsprojekt betyder att man provar något nytt, utanför ordinarie verksamhet.

Så söker du medel till utvecklingsprojekt

Tavlor som ligger på marken