Sök vår YH-utbildning till skötare inom psykiatrisk verksamhet

Publicerad 23 januari 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter erbjuder yrkeshögskoleutbildning till skötare inom psykiatrisk verksamhet. Ansökan ska göras senast 30 april 2018.

Utbildningen "Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna" omfattar 400 YH-poäng. Psykiatrin utvecklas ständigt och ett arbete som skötare inom psykiatrisk vård är ett kvalificerat och självständigt arbete. Utbildningen är anpassad efter morgondagens krav på medarbetare inom framtidens psykiatri.

​Psykiatrins Utvecklingsenhet har bedrivit denna YH-utbildning i 12 år. Erfarenheterna visar att alla studerande får arbete inom psykiatriska verksamheter efter utbildningen. Återkopplingen från arbetslivet är mycket positiv och skötare från YH-utbildningen får goda vitsord.