Sommaren för hälso- och sjukvården

Publicerad 25 augusti 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sommaren har fungerat relativt bra för hälso- och sjukvården i Dalarna. Det visar en preliminär rapport som presenterades 25 augusti.

Idag, den 25 augusti, på landstingsstyrelsens arbetsutskott, presenteras en preliminär rapport om hur sommaren fungerat för hälso- och sjukvården i Dalarna.

-Vi kan konstatera att sommaren fungerat relativt bra och till och med bättre än vad som befarades under våren och försommaren, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Det beror till stor del på att patienttrycket inte varit så högt som tidigare år hos de flesta verksamheterna. En fin sommar kan ha bidragit till det. Men också på att samverkan internt mellan verksamheterna och avdelningarna har fungerat bra, liksom med länets kommuner.
Medarbetarna i hälso- och sjukvården har även flyttat semestrar, vilket också hjälpt till att lösa bemanningen. Ett kvarstående problem är dock brist på framförallt sjuksköterskor.  Det problemet delar vi med övriga landsting i Sverige och vi arbetar hårt för att hitta lösningar.

-Jag vill rikta ett tack till chefer och medarbetare som arbetat i sommar, säger Karin Stikå Mjöberg.

Den slutliga rapporten om sommaren 2014 kommer att lämnas i slutet på september.