Spendera inte semestern på akuten

Publicerad 19 juni 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För att inte bli sittande länge i akutens väntrum i sommar, ta upp telefonen och ring 1177 innan du bestämmer dig för att åka in. En första bedömning av 1177 gör att du får rätt vård på rätt ställe.

Förra sommaren var det ett stort tryck på akuten vid Falu lasarett. Väntetiderna kunde stundtals bli långa.

I år har akuten kompletterat sina förberedelser med något nytt, sommardialoger, för att på så sätt förbättra samverkan mellan akuten och övriga verksamheter. Sommardialog innebär att ansvariga på akuten och från de olika klinikerna har satt sig ner för att tillsammans identifiera problem som kan uppstå under semesterperioden, och öka förståelsen för varandras arbetssituation.

– Vi har haft bra dialoger, säger Åsa Hammarbäck, verksamhetschef på akuten.

Åsa Hammarbäck, verksamhetschef på akutenHon berättar också att diskussioner förts med primärvården för att hitta smartare vägar till vård. För att undvika långa köer i akutens väntrum ska primärvårdens läkare ringa dagbakjouren innan man remitterar patienter som har enklare åkommor till akuten. Det handlar om patienter inom medicin/kardiologi/infektion, där man nu försöker hitta andra lösningar till specialistvård.

– Det kanske är så att du inte behöver träffa en specialist just idag? Eller röntgas just idag? Det kanske räcker om du får en tid om ett par dagar?

Akutens resurser omfördelas också under semesterperioden, det är nödvändigt för att kunna bedriva verksamheten. Det innebär bland annat att avdelningschefer går ut i klinisk verksamhet. För att få ihop bemanningen erbjuds också personal att skjuta på semesterveckor mot ersättning.

– Vi önskar egentligen att det inte skulle behövas, vi unnar vår personal ledigt under sommaren, men vi är mycket tacksamma för att de ställer upp och är så lojala. Vi skulle egentligen behöva växla upp på sommaren, men det kan vi inte. Det vi gör är istället att vi styr om resurserna, säger Åsa Hammarbäck.

Eftersom det är svårt att rekrytera sjuksköterskor så har man valt att anställa fler undersköterskor under sommaren. Dessutom får fler feriearbetare chansen att jobba på akuten i sommar. De ska hjälpa till med enklare transporter till röntgen eller andra avdelningar, hålla ordning i väntrum och städa rum.

– Tidigare hette de transportörer. Nu har de fått lite utökade arbetsuppgifter.

– Vi haft anställningsintervjuer, de har fått introduktion och kommer att inskolas och bland annat lära sig om sekretess och hygien.

Feriearbetena måste ha fyllt 18 år för att få jobba:

– Det här är en akutmottagning och det kan hända att man får höra talas om eller se obehagliga saker, därför har vi bestämt att feriearbetarna här ska vara över 18 år.

När ska man åka in till akuten?

– Vi tycker att du ska ringa 1177 innan du åker in till akuten – för att du ska få rätt vård. Även om du själv upplever att dina besvär är akuta behöver det inte innebära att akutmottagningen är lämplig vårdinstans.

– Om du är riktigt allvarligt sjuk, har ihållande ont i bröstet, blöder kraftigt eller råkat ut för en stor olycka – ring 112.