Stor satsning med 456 nya texter på minoritetsspråk

Publicerad 4 mars 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

1177 Vårdguiden och UMO.se lanserar nu Sveriges förmodligen största översättningsprojekt för de nationella minoritets-språken. Översättningarna ska göra viktig information om vård och hälsa tillgänglig för en större del av Sveriges befolkning.

Madeleine Renhuvud är sydsamisk representant i Landstinget Dalarnas minoritetsspråkgrupp och tycker att det här projektet är fantastiskt.
- Något som har saknats för minoritetsspråken är just texter från myndigheter. Det är väldigt bra med alla variteter av samiska. I Falun till exempel finns det många olika variteter och de förstår ej varandra, förklarar Madeleine.

Hon upplever också att det ofta är barntexter som översätts på sydsamiska, vilket är synd då många ungdomar kämpar för att få tillbaka språket.
- Upplägget på umo.se är bra och ungdomligt anpassat, vilket tilltalar ungdomarna som är en viktig grupp, avslutar Madeleine.

Man har valt ut de 38 av de mest lästa texterna för att skapa en möjlighet för de fem nationella minoriteterna att läsa texter på sitt språk.

Totalt handlar det om 456 översättningar som publiceras på 1177.se och på UMO.se. De översatta texterna innehåller bland annat undersökningar inom screeningverksamheter, rättigheter för patienter, egenvård av barn och vårdens organisation.

Minoritetsspråk på 1177.se
Minoritetsspråk på umo.se