Stora problem med telefonin

Publicerad 5 mars 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det går inte att ringa in till Landstinget Dalarna just nu. Felsökning pågår, och det finns ingen prognos för hur länge problemen kommer att kvarstå. – Allmänheten kan ringa 1177, men vi uppmanar till att vänta med att höra av sig med frågor som inte är akuta eller brådskande, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Sedan 08.45 idag går det inte att ringa in eller ut från Landstinget Dalarna. Operatören har stora problem med telefonin och flera andra myndigheter är drabbade, bland annat Region Västmanland.

Internt, inom Landstinget Dalarna, går det att ringa. Telefoni som inte är kopplad via växeln, fast telefoni och larmknappar fungerar. Reservrutiner för telefoni gäller för Landstinget Dalarnas verksamheter.

Landstinget Dalarna har gått upp i stabsläge för regional och lokala sjukvårdsledningar på respektive sjukhus och betraktar situationen som en allvarlig händelse.

Information vad som gäller Dalatrafik hittar du här:

http://www.dalatrafik.se/sv/texter-i-nyhetslista/telefonstorning/