Stort intresse för digital vårdcentral

Publicerad 10 februari 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 30 januari lanserade Landstinget Dalarna sin digitala vårdcentral och första veckan sökte 26 patienter vård via appen Min vård. Både patienter och vårdgivare har hittills varit positiva till appen.

-Vårdgivarna har känt att de har kunnat ge en god vård och hjälpt patienterna som sökt vård, säger Matts Lindgren, projektledare för Min vård.

De vanligaste symptomen patienter sökt vård för har varit besvär med infektion symtom samt smärttillstånd i samband med rörelse. Det har varit blandade åldrar och kön på patienterna och även en del vårdnadshavare har sökt vård för sitt barns räkning.

Många besök hos sjukgymnast

Sjukgymnasten Sandra Steinholt från Primärvårdsrehabilitering i Avesta hade tisdagspasset och berättar att hon upplevde att det gick över förväntan.

- Jag har kunnat göra en god bedömning. Patienten visar olika rörelser i kameran för att jag som sjukgymnast ska kunna bedöma rörlighet och funktion. Sedan kan jag ge tips på övningar, ergonomiska råd eller träningsprogram till patienten, säger Sandra.

Då vårdmötet är digitalt finns inte möjligheten att fysiskt känna på patienten, och mötet är oftast kortare än ett besök på den ordinarie vårdcentralen. Men de begränsningarna har inte ställt till problem, anser hon.

-Patienten är inställd på att det blir en annan typ av bedömning och därmed blir besöket av en annan karaktär. Det har känts väldigt positivt överlag, säger Sandra.

Läs mer om Min vård här på Landstinget Dalarnas webbplats