Svårigheter att nå Särna vårdcentral via telefon - Landstinget Dalarna