Svenska strokekampanjen bäst i världen

Publicerad 31 januari 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nationella strokekampanjen i Sverige är världens bästa. Kampanjen, som på tre år beräknas ha räddat över 100 personer till ett helt självständigt liv, har vunnit första pris i World Stroke Day Award i konkurrens med över 90 bidrag från hela världen.

- Den svenska ansökan var oslagbar, säger Stephen Davis, ordförande för World Stroke Organization som delar ut priset. Nationella strokekampanjen i Sverige har kraftigt ökat medvetenheten om stroke och kännedomen om symtomen – både bland befolkningen och i vården.

Dalfolket är näst bäst i Sverige att genomföra AKUT-testet och kom på en hedrande andraplats bakom Jämland i kampanjen. Här finns resultatet http://strokekampanjen.se/livlinan

Landstingens och regionernas gemensamma satsning på en informationskampanj om symtomen på stroke, har på tre år varit mycket framgångsrik. Omkring 80 procent av befolkningen i Sverige har nåtts av budskapet om AKUT och andelen patienter som har fått propplösande behandling har ökat med 30 procent – enbart på grund av kampanjen. Det beräknas ha räddat över 100 personer till ett helt självständigt liv och har lett till minskade samhällskostnader på 85 miljoner kronor, att jämföra med de 50 miljoner som på tre år investerades i kampanjen.

Det är dessa resultat som nu gjort att den svenska strokekampanjen får pris av World Stroke Organization som världens bästa. Sveriges ansökan var ett av 94 bidrag i tävlingen och priset delas ut vid kongressen i Istanbul i oktober.

– Fantastiskt roligt, säger Lena Lundgren, ordförande i styrgruppen för kampanjen, särskilt att vi får priset för att vi kunnat visa så goda effekter i vården. I och med att så många har lärt sig symtomen på stroke har fler personer kommit till vård och fått behandling i tid. Det har räddat liv.

- Men det är viktigt att vi inte lutar oss tillbaka nu, utan fortsätter det här arbetet, säger Lena Lundgren. Vi vet att kunskap är en färskvara och vi måste arbeta på för att upprätthålla kunskapen om symtomen på stroke. Då kan vi fortsätta rädda liv.

Nationella strokekampanjen går ut på att lära alla i Sverige symtomen på stroke och vikten av att direkt larma 112. En bärande del i kampanjen är AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att avgöra om en person drabbats av en stroke.

- Med Nationella strokekampanjen gick alla landsting och regioner samman på ett helt nytt sätt och fattade beslut om att satsa pengar direkt i en kunskapskampanj, säger Mats Eriksson, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det känns otroligt roligt att de insatserna har betalat sig, och mer därtill, på den här korta tiden.

Nationella strokekampanjen kommer att fortsätta i något mindre omfattning, under 2014.

Fakta AKUT-testet

Ju snabbare en person med stroke får vård, desto större är chansen att överleva och återhämta sig så bra som möjligt. Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet har fått en stroke:

Ansikte

Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!

Kroppsdel Arm/Ben

Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder?
Om en arm faller - ring 112!

Uttal

Kan personen upprepa en enkel mening som "Det är vackert väder idag"?
Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

Tid

Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se

- Kampanjen har visat sig vara mycket effektiv. Den har sparat samhället kostnader och har resulterat i att patienterna i större omfattning har fått akut behandling vid stroke. Det är en modell som kan användas över hela världen.