Tänk på din hälsa - behöver du vaccinera dig mot influensa?

Publicerad 20 oktober 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu har influensan nått Sverige och det är hög tid att vaccinera sig. Speciellt viktigt för riskgrupper och äldre personer. För dessa grupper är vaccinationen gratis. Bodil Petersén, smittskyddssköterska och Anders Lindblom, smittskyddsläkare, uppmanar dig att tänka på din hälsa och om du behöver vaccinera dig.

Här nedanför kan du läsa information kring influensa. Vaccinationserbjudanden från länets vårdcentraler når du via vårdcentralernas sidor:

Vårdcentraler i Dalarna 

Vissa vårdcentraler har drop-in-vaccinering utan tidbokning och vissa har tidbokning.

Influensavaccinationerna startar från och med den 21 oktober.

Influensa

Influensa drabbar oss årligen under vintersäsongen. Symtom på influensa är framför allt feber, muskelvärk, huvudvärk, hosta och snuva. Inkubationstiden (tiden från smitta till sjukdom) är 1-3 dygn. Smittsamheten varar under 3-4 dygn. Sjukdomen varar som regel 7-10 dygn.

Smittämnet finns i svalget hos den sjuke och sprids främst som droppsmitta men även som kontaktsmitta. Smittsamheten är hög.

Under influensasäsongen ses en klar överdödlighet hos framför allt äldre personer och personer med hjärt- eller lungsjukdom. I ett globalt perspektiv insjuknar 5-15 procent årligen i influensa och 250 000–500 000 dör varje år till följd av influensa enligt WHO.

Folkhälsomyndigheten har beräknat att ca 1000 personer dog förra året i Sverige till följd av influensa. Detta skulle motsvara ca 30 dödsfall i Dalarna.

Influensavaccination

Se filmen - Vaccin gör skillnad!

Man måste vaccinera sig varje år för att upprätthålla ett skydd mot influensa

I Sverige rekommenderar vi de personer som riskerar att få en allvarlig komplikation (framför allt lunginflammation) eller dö i influensa att vaccinera sig. Riskgrupperna är personer över 65 år, personer med hjärt- eller lungsjukdom, astma, nedsatt immunsystem, med kraftig övervikt, barn med flerfunktionshandikapp, personer med nedsatt immunförsvar, allvarliga kroniska sjukdomar och gravida. För dessa grupper är influensavaccinationen gratis i Dalarna.

Minska dödligheten

Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar, som lunginflammation och att behöva sjukhusvård, minskar också.

47 procent av personer över 65 år i Dalarna vaccinerade sig mot influensa förra säsongen, vilket ungefär motsvarar riksgenomsnittet. WHO:s rekommendationer är att minst 75 procent av befolkningen över 65 år skall vara vaccinerade.

Säkert vaccin

Influensavaccinet är ett säkert vaccin. Vaccinet ger få biverkningar och vanligast är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Är man äggallergiker bör man inte vaccinera sig med det vanliga influensavaccinet då det odlas fram på ägg.