Telefoniproblem i Avesta lösta - Landstinget Dalarna