Till dig som fått den Nationella Patientenkäten i brevlådan

Publicerad 2 juni 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om du nyligen har besökt eller vårdats inom specialiserad somatisk (kroppslig) vård på sjukhus eller motsvarande finns det möjlighet att just du har blivit slumpmässigt utvald att delta i en nationell undersökning som mäter patienters upplevelser av specialiserad vård.

Under april till juni ges över 350 000 slumpmässigt utvalda patienter, möjligheten att dela med sig av sina upplevelser. Frågorna i enkäten handlar bland annat om bemötande, delaktighet, emotionellt stöd och tillgänglighet.

Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv, vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

– Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra sjukvården. Vi hoppas nu att så många som möjligt tar chansen att göra sin röst hörd så att verksamheterna har tillräckligt med underlag att arbeta vidare med, säger Elisabet Franson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Landstinget Dalarna.

Enkäten går att besvara på webben, med hjälp av QR-kod eller på papper.
För mer information se svara.patientenkat.se
Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget IQ Quality på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).