Trafikomläggningen kan påverka sjukresor

Publicerad 12 augusti 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

På grund av den stora trafikomläggningen i länet den 17 augusti kan även sjukresorna komma att påverkas. Detta kan innebära vissa förseningar och längre väntetider under de första månaderna efter nya trafikstarten.

Trafikomläggningen innebär en helt ny busstrafik i Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag. En omläggning som påverkar alla som reser kollektivt i länet. Läs mer i informationsbroschyren nedan.

Broschyr om den nya, gemensamma kollektivtrafiken i Dalarna

Sjukresor på ltdalarna.se