Uppdatering ang. branden på akuten i Mora

Publicerad 26 mars 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna har nu gått från stabsläge till normalläge. Efter stort saneringsarbete så öppnades akutmottagningen den 24/3 kl. 22:00.

Intaget sker fortsatt genom den vanliga akutmottagningens entré.
Det medicinska inriktningsbeslutet för ambulansdirigeringen har nu återgått till normal rutin .Helikopterplattan öppnade i samband med att akutmottagningen öppnade.