Utvärdering Fristad Dalarna

Publicerad 18 september 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nu är utvärderingen klar av Dalarnas första fristadsperiod där en bildjournalist från Iran gavs möjlighet att utöva sitt konstnärsskap.

Dalarna blev fristad 2014 med Landstinget Dalarna som huvudman. Den första fristadskonstnären i länet blev en bildjournalist från Iran som gavs möjlighet att fritt utöva sitt konstnärskap under två år. En utvärdering av Dalarnas första fristadsperiod har nu genomförts på uppdrag av Landstingets kultur- och bildningschef.

Utvärderingen baseras på intervjuer med personer som på olika sätt varit delaktiga i processen. Utvärderingen är huvudsakligen tänkt som ett diskussionsunderlag för berörda politiker, men kan med fördel läsas av alla med intresse för fristadsfrågan. Sammanställningen av synpunkter kan användas som stöd för att initiera och genomföra nya fristadsperioder i Dalarna samt för att öka kunskapen om vad Fristadsprogrammet är och hur det fungerar i praktiken.

Utöver utvärderingen finns också hela intervjuunderlaget tillgängligt.

Kontaktperson

Malin Lagergren
Kultur- och bildningschef
telefon: 023-49 06 87 eller mobil: 070-312 41 06
epost: malin.lagergren@ltdalarna.se