Utvecklande arbete med bedömningar via telefon

Publicerad 5 maj 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Idag arbetar ett tjugotal personer som telefonsjuksköterskor på 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna, på plats i Borlänge. Det dagliga arbetet innebär att ge rådgivning till personer som bor eller befinner sig i Dalarna via telefon.

​1177 Vårdguiden telefon bedrivs i varje enskilt landsting eller region med flera hundratals anställda i riket. Samarbetet mellan 1177 Vårdguiden Dalarna och andra landsting och regioner är redan i full gång men det finns planer på ett bredare samarbete, med start den 1 juni 2017.

  • Samarbetet kommer att utökas – dels för själva arbetet med telefonrådgivningen men också i form av olika nätverksträffar. Det är roligt att vi tillsammans arbetar mot att bli ännu bättre,  säger Ann-Catrin Sterner, avdelningschef 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna.

I och med att 1177 Vårdguiden är en nationell tjänst har telefonsjuksköterskorna tillgång till samma underlag i hela landet.

Bred kompetens i gruppen
De telefonsjuksköterskor som arbetar i gruppen idag sitter på specialkompetens inom flera olika områden. Målet för gruppen är att de ska vara starka tillsammans och kunna ta hjälp av varandra, för att på bästa sätt kunna bemöta behoven hos dem som ringer in och samtidigt är det utvecklande för medarbetarna. Uppdraget består dels av att göra medicinska bedömningar, eventuella hänvisningar vidare i vården, ge råd till egenvård eller att hänvisa inringande till e-tjänster på 1177.se och ge övrig information som kan bidra till att hjälpa personen som ringer in.

  • En vanlig uppfattning vi möter är att vi gör bedömningar endast efter eget huvud, vilket inte stämmer. Vi arbetar även enligt "Arbetssätt 1177" som innebär att vi har flera verktyg att arbeta med. Vi har bland annat rådgivningsstöd (RGS), en katalog med information kring bland annat öppettider, telefonnummer och vart olika patientgrupper hänvisas samt en samtalsmetodik som går ut på att telefonsjuksköterskan har samma flöde i de samtal som genomförs under dagen – från det första till det sista, för att fånga upp det som är viktigt i varje samtal, säger Ann-Catrin Sterner.

Vanliga frågor
Under en dag behandlar sjuksköterskorna i Borlänge mellan 300-600 samtal. Antal samtal under 2016 uppgick till 174 000 stycken.

  • Antalet telefonsamtal varierar över tid. Kvällar och helger, när primärvården inte har öppet, ser vi en ökning. Och vintern är vår högsäsong med turism i fjällen, lovveckor, influensa och magsjuka, säger Ann-Catrin Sterner.

Avdelningen fick under 2016 in flest frågor rörande buksmärta hos vuxen och feber hos barn, men i övrigt handlägger de frågor rörande de flesta symptom, vilket gör arbetet mycket varierande och utvecklande.

Söker fler medarbetare
För att kunna möta framtida förändringar kommer avdelningen att behöva rekrytera fler telefonsjuksköterskor.

  • Vi ser gärna att vi också ökar gruppen av timanställda telefonsjuksköterskor på 65+, då vi har en positiv erfarenhet att få ta till vara denna otroliga kompetens, säger Ann-Catrin.

Eftersom arbetet utförs via telefon krävs det några års yrkeserfarenhet och en trygghet i att kunna ge bedömningar och råd utan att träffa patienten.

Vill du ha mer information kring arbetet som telefonsjuksköterska?
Kontakta Ann-Catrin Sterner,
E-post: Ann-Catrin.Sterner@ltdalarna.se
Mobil: 072-742 08 60

Se filmen om arbetet som telefonsjuksköterska.