Vaccinera dig mot influensan!

Publicerad 19 oktober 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det går aldrig att förutsäga när influensan kommer, därför inleds vaccinationen redan i oktober. Det tar cirka två veckor att bygga upp försvaret mot influensan så det gäller att vara ute i tid. Löper du risk att bli allvarligt sjuk i influensa bör du vaccinera dig.

Skyddet varar i cirka sex månader och det är därför vaccinationen behöver göras varje år. Tillhör man inte någon riskgrupp men som ändå vill vaccinerna sig, kan man kontakta sin vårdcentral.

Ökad risk att bli allvarligt sjuk har personer som:

  • Fyllt 65 år
  • Har kronisk hjärtsjukdom
  • Har kronisk lungsjukdom
  • Är gravid och inte tidigare vaccinerad med Pandemrix mot "svininfluensa"
  • Har extrem fetma
  • Har annan kronisk sjukdom som svårinställd diabetes, kronisk lever- eller njursvikt
  • Är barn med flerfunktionshinder

Tillhör du någon av dessa riskgrupper är vaccinationen gratis.
Vaccination mot influensa måste förnyas varje år.

Måndag 22/10 startar influensavaccinationen - Kontakta din vårdcentral!

Fakta om influensa och influensavaccination

Influensa drabbar oss årligen under vintersäsongen.

Symtom på influensa är framför allt feber, muskelvärk, huvudvärk, hosta och snuva.
Inkubationstiden (tiden från smitta till sjukdom) är 1-3 dygn. Smittsamheten varar under 3-4 dygn. Sjukdomen varar som regel 7-10 dygn.Smittämnet finns i svalget hos den sjuke och sprids främst som droppsmitta men även som kontaktsmitta. Smittsamheten är hög.

Influensavaccination

Man måste vaccinera sig varje år för att upprätthålla ett skydd mot influensa

I Sverige rekommenderar vi de personer som riskerar att få en allvarlig komplikation (framför allt lunginflammation) eller dö i influensa att vaccinera sig. Riskgrupperna är personer över 65 år, personer med hjärt- eller lungsjukdom, astma, nedsatt immunsystem, med kraftig övervikt, barn med flerfunktionshandikapp, personer med nedsatt immunförsvar, allvarliga kroniska sjukdomar och gravida. För dessa grupper är influensavaccinationen gratis i Dalarna.

Genom att vaccinera riskgrupperna kan man minska dödligheten i influensa. Risken att få följdsjukdomar, som lunginflammation och att behöva sjukhusvård, minskar också.

Influensavaccinet är ett säkert vaccin. Vaccinet ger få biverkningar och vanligast är lokal rodnad och svullnad över injektionsstället. Är man äggallergiker bör man inte vaccinera sig med det vanliga influensavaccinet då det odlas fram på ägg.

Man har inte sett någon koppling mellan narkolepsi ("sömnsjuka") och säsongsinfluensavaccin på samma sätt som man gjort med vaccinet mot svininfluensa (Pandemrix).