Vård och omsorg om sjuka äldre

Publicerad 17 augusti 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarnas län ingår i den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ”bättre liv för sjuka äldre”. De mest sjuka äldre har ett särskilt behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård- och omsorg.