Vårdcentralen i Jakobsgårdarna nominerade till "Guldskalpellen"

Publicerad 5 maj 2017

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det är tidskriften Dagens Medicin som årligen delar ut priset "Guldskalpellen". Priset delas ut till årets förnyare inom svensk sjukvård och vinnaren 2017 utses den 11 maj.

En stödläkarfunktion har inrättats, samt två joursjuksköterskor och en undersköterskemottagning. Sorteringsguiden "Primärsvårdstriage, en sorteringsguide" används. Initiativtagare till det ändrade sättet att arbeta är distriktssköterska Maria Gelin.

- Det känns väldigt roligt att personalen på vårdcentral Jakobsgårdarna blir uppmärksammade för sitt nytänkande och fina samarbete i och med vårt projekt Primärvårdstriage. Personalens arbetsinsats har lett till ett positivare resultat långt över vad vi hade förväntat oss. Bland det bästa med projektet är att vår vårdcentral lyckats frigöra utrymme till våra äldre och kroniskt sjuka patienter.

Arbetsbelastningen på vårdcentralen har i och med det ändrade arbetssättet blivit jämnare och samarbetet mellan olika personalkategorier har förbättrats markant. Det ändrade samarbetet har resulterat i att väntelistan gällande patienter som inte blivit kallad enligt planering har minskat från 341 till 0, vilket förbättrar tillgängligheten för kroniskt sjuka.

Som en synergi­effekt till detta så har antibiotikaanvändningen bland patienterna minskat med 23 procent och sjukfrånvaron har minskat i samtliga personalgrupper på vårdcentralen.