Vem vill du se som kulturpristagare i Dalarna?

Publicerad 5 september 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I oktober kommer Landstinget Dalarna att utse en kulturpristagare för 2016. Vem eller vilka tycker du ska få pris i år? Ta chansen att nominera dina favoriter.

Landstinget har sedan år 1963 årligen utdelat ett kulturpris. Enligt stadgarna ska priset tilldelas en, eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, eller till länet på annat sätt knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. Organisation eller institution som är verksam inom nämnda område kan också tilldelas priset. Prissumman är på 100 000 kronor.

Landstinget arbetar under 2016-2018 efter en kultur- och bildningsplan som lyfter sju övergripande insatsområden där kulturen och folkbildningen i Dalarna särskilt behöver utvecklas. Har du förslag på kulturpristagare som bidragit till:

 • att utveckla Dalarna till Sveriges bästa ungdomsregion,
 • att stärka barn och ungas kultur och öka utbud och aktiviteter,
 • att möjliggöra ungas egna uttryck och gränsöverskridande former, som inte är etablerade eller självklara för vuxenvärlden,
 • att utveckla länets arrangörsled på bästa sätt,
 • att stimulera till samverkan mellan kulturskapare och omvärld samt kulturskapares nätverkande, med särskild hänsyn till de nyinflyttade till länet,
 • att stärka samverkan inom kulturmiljö, särskilt timmerhuskulturen,
 • att utveckla områdena arkitektur och design eller läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
 • att stärka kopplingen mellan högre utbildning och folkbildning,
 • att stärka social sammanhållning och integration i Dalarna,
 • att människor med utländsk bakgrund kan delta i kulturlivet,
 • att främja HBTQ-kulturen i länet.

Läs mer om de olika insatsområdena på www.ltdalarna.se/kulturbildningsplan

Vi behöver din hjälp!

Vet du vem eller vilka som är mest värd Dalarnas kulturpris 2016? Skicka då dina förslag med motivering till kultur- och bildningsförvaltningen senast 26 september. Tänk på att endast kulturutövare som är verksamma i Dalarna eller har annan anknytning hit kan få utmärkelsen.

Lämna in ditt förslag via post:

Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Dalarna

eller e-post: kultur@ltdalarna.se