Moderna lokaler vid Födelsecentrum Dalarna

Publicerad 8 maj 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ylva Lennartsson med barn, i bakgrunden barnmorskan Inger Röstad.

Födelsecentrum Dalarna finns numera i en av Sveriges modernaste vårdbyggnader, Dahlska huset. Det innebär att Födelsecentrum Dalarna kan erbjuda alla födande familjer i länet en god och modern vård.

Mor och barn behöver inte separeras, även om mamman är sjuk eller om barnet är fött för tidigt. Genom att alla har eget rum finns det även plats för partner eller annan anhörig.

– Vi erbjuder enkelrum till alla föräldrar med för tidigt födda barn, säger Stefan Morén, medicinskt ansvarig läkare på neonatalavdelningen. Det minskar infektionsrisken och ger en mycket lugnare vårdmiljö. Nu behöver vi inte längre separera mor och barn och det finns också utrymme för partnern. Den typ av samvård som vi erbjuder är vi än så länge ensamma om i Sverige.

Dygnet runt

På Födelsecentrum Dalarna bedrivs en verksamhet där det behövs hög medicinsk kompetens dygnet runt alla dagar på året.

– Vi ska alltid vara beredda att ta hand om sjuka barn på bästa sätt, säger Stefan Morén. Därför har vi återkommande teamträning i simuleringsmiljö för all personal. Då övar vi på hur var och en av oss ska agera i akuta situationer.

Med det nya sättet att arbeta blir det också lättare att ge patienterna vård på rätt nivå utan att säkerheten äventyras, något som sparar pengar för landstinget. De barn som är sjukast får vård på neonatalavdelningen som har tillgång till den mest avancerade utrustningen, mindre sjuka vårdas på BB och de som är friska och bara behöver närhet till vården en tid kan bo bekvämt och mer privat på patienthotellet.

Läs mer om Födelsecentrum Dalarna i Inblicks artikel