Dödsfall Vårdcentral Rättvik

Publicerad 24 mars 2016 14:32

Kommunikéen avser olycka/händelse

Dödsfall Vårdcentral Rättvik

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

1 st

Patient 1

  • Kön: Man
  • Ålder: Vuxen
  • Tillstånd: Avliden
  • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
  • Kvar på sjukhus: Ja

Kommuniké inlämnad av:

Distriktsläkare, Vårdcentral Rättvik, Annan avdelning, 2016-03-24