• Vansbro vårdcentral och Fredriksbergs tvätt har för närvarande ingen telefoni och IT. Problemen beräknas vara åtgärdade under dagen. Felsökning pågår.

Stäng

Explosion vid skola i Rättvik

Publicerad 18 mars 2016 09:08

Kommunikéen avser olycka/händelse

Explosion vid skola i Rättvik

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

3 st

Kommuniké inlämnad av:

Läkare, Akutmottagning Mora, 2016-03-18