Trafikolycka, centrala Mora

Publicerad 19 augusti 2016 12:40

Kommunikéen avser olycka/händelse

Trafikolycka centrala Mora.

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

3 st

Patient 1

 • Kön: Man
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Oskadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Nej

Patient 2

 • Kön: Man
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Oskadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Nej

Patient 3

 • Kön: Man
 • Ålder: Vuxen
 • Tillstånd: Oskadad
 • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
 • Kvar på sjukhus: Nej

Kommuniké inlämnad av:

Sjuksköterska, Akutmottagning Mora, 2016-08-19