Trafikolycka på Svärdsjögatan mellan bil och buss.

Publicerad 12 maj 2016 22:20

Detta är en uppdaterad kommuniké

Kommunikéen avser olycka/händelse

Trafikolycka på Svärdsjögatan mellan bil och buss.

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

1 st

Patient 1

  • Kön: Man
  • Ålder: Vuxen
  • Tillstånd: Lätt skadad
  • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
  • Kvar på sjukhus: Ja

Övrig information:

uppdaterad presskommunike på er begäran

Kommuniké inlämnad av:

Sjuksköterska/Läkare, Akutmottagning Falun, 2016-05-12