Trafikolycka, riksväg 50 i Borlänge

Publicerad 26 juni 2016 20:06

Kommunikéen avser olycka/händelse

Trafikolycka riksväg 50 i Borlänge. Motorcykelolycka.

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

1 st

Patient 1

  • Kön: Man
  • Ålder: Vuxen
  • Tillstånd: Lätt skadad
  • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
  • Kvar på sjukhus: Ja

Kommuniké inlämnad av:

SSK, Akutmottagning Falun, 2016-06-26