Trafikolycka säter

Publicerad 14 maj 2016 07:59

Kommunikéen avser olycka/händelse

Trafikolycka säter

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

1 st

Övrig information:

Oklart om patienten blir kvar på sjukhuset eller går hem, Är fortfarande kvar på akuten

Kommuniké inlämnad av:

sjuksköterska, Akutmottagning Falun, 2016-05-14