trafikolycka vikarbyn

Publicerad 06 maj 2016 22:08

Kommunikéen avser olycka/händelse

trafikolycka vikarbyn

Totalt antal patienter som förts till mottagning/avdelning

1 st

Patient 1

  • Kön: Man
  • Ålder: Vuxen
  • Tillstånd: Svårt skadad
  • Förd till annat sjukhus/vårdinrättning:
  • Kvar på sjukhus: Ja

Kommuniké inlämnad av:

johan ssk, Akutmottagning Falun, 2016-05-06