11 nya läkare till Landstinget Dalarna

Publicerad 30 april 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Efter en framgångsrik rekryteringsresa till Hamburg kan nu Landstinget Dalarna välkomna 11 nya läkare till länet.

Den 22 november i fjol reste 10 representanter från Landstinget Dalarna till tyska Hamburg som en del i arbetet med att rekrytera internationellt. Just rekryteringsarbetet i Tyskland är etablerat sedan många år tillbaka – sedan 2000 har över 100 läkare rekryterats till Dalarna.

På plats i Hamburg fick de cirka 100 personer som kom till rekryteringsträffen ta del av information om svensk hälso- och sjukvård, om Landstinget Dalarna och om möjligheterna att bo och leva i länet. Ett 30-tal intervjuer genomfördes också, och av dem bedömdes 17 av de intervjuade läkarna som intressanta för Landstinget Dalarna. Dessa bjöds att besöka Dalarna för vidare intervjuer, och för att få en möjlighet att besöka den klinik eller vårdcentral som skulle kunna komma att bli aktuell vid en anställning. Väl i Sverige och Dalarna fick man också chans att titta på möjligheter för boende, samt skolor och förskolor för de som flyttar med familj.

I nuläget har 11 läkare tackat ja till Landstinget Dalarnas erbjudande om anställning.

– Det är naturligtvis glädjande. Landstinget Dalarna står inför bemanningsutmaningar i och med stora pensionsavgångar fram till år 2025, och därför är det viktigt att säkra kompetens för framtiden, säger Lars-Olof Björkqvist, personaldirektör på Landstinget Dalarna