1177 Vårdguiden i Dalarna firar fem år

Publicerad 16 februari 2015

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

1177 Vårdguiden telefoni i Dalarna firar fem år med telefonnumret 1177 och dygnet runt-verksamhet. Under 2014 handlades 173 800 samtal i länet.

Varje dygn ringer cirka 400 personer till 177 Vårdguiden i Dalarna. Den vanligaste frågan handlar om ont i magen, tätt följt av frågor om snuva och hals- eller öronbesvär.-Säsongen styr frågorna. Från november till mars är det många frågor om influensa, vinterkräksjuka och skador orsakade av vintersport och under sommaren kommer frågorna om bett, solbränna och skador från sommarsporter, säger Ann-Christine Wagnås, avdelningschef 1177 Vårdguiden Dalarna.

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som man kan ringa dygnet runt, var man än är i landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer behov av vård, ger råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Sjukvårdsrådgivningarna runt om i landet tar emot cirka 5,5 miljoner samtal per år. Varje landsting/region driver sin egen sjukvårdsrådgivning men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, gemensamt beslutsstödsystem och gemensamt arbetssätt kan landets olika sjukvårdsrådgivningar samverka och hjälpa varandra vid behov. Dalarna samverkar sedan 2011 med 1177 Vårdguiden telefoni i Västmanlands läns landsting.

Den nöjdhetsmätning som gjordes 2014 bland Dalarnas invånare visar att Dalfolket är mycket nöjda med bemötande och kommunikation från 1177 Vårdguidens telefontjänst. Väntetiden i telefon är ett förbättringsområde.

-Det är långa köer vissa tider på dygnet, men vi håller en hög kvalitet på samtalen vilket är viktig både för oss och de som ringer. Snart kommer dessutom de som talar somaliska och arabiska ges möjlighet att få sjukvårdsrådgivning på sina språk vilket känns positivt. Det kommer att öka patientsäkerheten, säger Ann-Christine Wagnås.