20 utvecklings- och integrationsprojekt tilldelas 1,1 miljoner kronor

Publicerad 25 oktober 2016

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd har idag fattat beslut om vilka utvecklings- och integrationsprojekt i Dalarna som beviljas medel för hösten 2016. Totalt är det 20 projekt som får dela på en totalsumma av 1 100 000 kronor.

Tisdagen den 25 oktober fattade Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslut om vilka utvecklings- och integrationsprojekt som ska beviljas finansiellt stöd hösten 2016. Kultur och bildningsnämnden har beslutat att 20 projekt i länet får dela på en totalsumma av 1 100 000 kronor.

Det är ideella organisationer, idéburna organisationer, kulturföreningar och studieförbund som kan söka finansiellt stöd till utvecklings- och integrationsprojekt hos kultur- och bildningsförvaltningen.

-Många projektidéer är mycket intressanta och utvecklande och urvalet har skett i stark konkurrens. De projekt som erhåller stöd uppfyller de uppställda kriterierna för utvecklings- och integrationsprojekt mycket väl, säger Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg på kultur- och bildningsförvaltningen.

Totalt inkom 41 projektansökningar, och 20 har alltså valts ut. Sju projekt inom integration delar på 500 000 kronor, vilket tas av de statliga medel som tilldelats Landstinget Dalarna för särskilda insatser inom asylområdet. 13 projekt delar på 600 000 kronor av de medel kultur och bildning fått för att fördela till utvecklingsprojekt.

Projektens övergripande syfte är att bidra till att nå målen i kultur- och bildningsplanen och landstingets övergripande mål om ett hälsosammare Dalarna.

Här är projekten som beviljas medel