21,7 miljoner kronor till Dalarnas kulturliv

Publicerad 26 januari 2012

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Statens kulturråd har fördelat 191 miljoner kronor till regional musik-, dans- och teaterverksamhet. Pengarna är det stöd som efter ansökan lämnas av staten för regionernas kultursatsningar 2012.

I fördelningen får Landstinget Dalarna drygt 14,2 miljoner till musikverksamhet. Av dessa ska 300 000 kronor gå till Folkmusikens Hus för världsmusiklägret Ethno och resten till Musik i Dalarna. Kulturrådets bedömning är att Ethnos verksamhet är framgångsrik och därför motiverar till ökat statsbidrag.

I samma beslut tilldelas Dalateatern statsbidrag på drygt 7,2 miljoner kronor för 2012.

För ytterligare information:

Malin Lagergren, tel 023-490 687 eller
070-312 41 06.